Họp thông báo chương trình Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Chiều ngày 25.5, tại Phòng họp 1, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp thông báo thời gian, nội dung chương trình Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh, Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ông Mai Văn Hải- Trưởng Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.