Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam tổ chức tại Phú Yên

Bộ TN-MT vừa công bố sự kiện quốc gia Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2020 được tổ chức tại tỉnh Phú Yên từ ngày 1 đến 8-6..