Gò Dầu: Cấp hơn 118.200 tài khoản định danh điện tử cho công dân

Ngày 19.6, UBND huyện Gò Dầu tổ chức sơ kết Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06). Ông Nguyễn Văn Nhu- Chủ tịch UBND huyện, Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 chủ trì hội nghị.