Kết quả Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 1: Tây Ninh xếp hạng 39/63 tỉnh, thành phố

UBND tỉnh Tây Ninh đạt 49,33/100 điểm, xếp hạng 39/63 tỉnh, thành phố.