Hội đồng Nhân dân tỉnh: Thông báo địa chỉ tiếp nhận ý kiến của cử tri

Vừa qua, Thường trực HÐND tỉnh ban hành Kế hoạch số 135/KH-HÐND ngày 30.6.2021 về việc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất HÐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026, diễn ra từ ngày 12.7 đến ngày 23.7.2021.