Cuối năm, niềm vui đọng lại

Bàn Dân ơi, cho hỏi thăm chuyện này chút coi! Hôm thứ bảy tôi đi uống cà phê tình cờ nghe mấy ông ngồi bàn bên cạnh nói với nhau rằng, năm nay tỉnh mình bứt tốc phát triển mạnh mẽ lắm, có phải vậy không ông?