Nghĩ trên bàn phím

Ê, Tư Cà, sao bữa nay coi bộ buồn quá vậy? Nãy giờ thấy ông cứ đăm chiêu, rồi chắt lưỡi, thở dài hoài nghen.