Xin chào, “1022 Tây Ninh” !

Tuần rồi, đọc báo tỉnh nhà thấy có đăng mấy bài về sự kiện chuẩn bị khai trương rồi khai trương Trung tâm giám sát - điều hành đô thị thông minh và Cổng thông tin du lịch tỉnh, tôi đọc kỹ mấy bài thì thấy tỉnh mình tổ chức thực hiện việc phát triển đô thị thông minh rất hay và phù hợp với xu thế cách mạng công nghiệp 4.0, nhưng…