Dư âm một kỳ họp nức lòng dân

HĐND tỉnh ghi nhận nỗ lực của UBND tỉnh trong chỉ đạo, điều hành, khắc phục các hạn chế, vượt qua khó khăn, khai thác, triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ nghị quyết của năm 2024 HĐND tỉnh đạt kết quả tích cực