Chuyện dân cư thời cách mạng công nghệ

Chào nhà báo, mấy ngày nay tôi đọc báo, xem đài nghe thấy chuyện này, phải nói là thật đáng mừng, nhưng vì tôi chưa hiểu rõ lắm nên còn cảm thấy rất băn khoăn, ông làm ơn giải thích giùm nghen?