Vượt khó đi lên

Nhờ thay đổi tư duy, phương pháp chống dịch như thế đã tạo điều kiện cho cả nước thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa duy trì khôi phục kinh tế đạt kết quả rất có ý nghĩa đó ông...