“Xin đồng bào hãy nghĩ đến đồng bào nghèo khó, hơn là hao phí cho tôi”

Có rất nhiều câu chuyện về Bác, mà các đảng viên- trong cuộc họp chi bộ định kỳ hằng tháng hay kể nhau nghe, rút ra làm bài học kinh nghiệm, lấy đó để răn mình, nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa. Thế nhưng ít ai nhớ đến mẩu chuyện lễ mừng sinh nhật đầu tiên của Người, khi nước nhà vừa độc lập.