Tình dân tộc không dễ bị xuyên tạc, lung lay

Một buổi tối đầu tuần rồi, tôi đi uống cà phê ở cái quán đối diện cổng Chánh môn Toà thánh, thấy bốn, năm cái xe tải lớn treo băng-rôn “Hướng về miền Trung” đậu ở khoảng đất trống hai bên mang cá cổng chùa.