Đáp ứng thực tế cuộc sống và nguyện vọng nhân dân

Việc nâng cấp hai huyện Hoà Thành và Trảng Bàng lên thành thị xã chẳng những là phù hợp với thực tế phát triển khách quan, mà còn đáp ứng đúng theo lòng mong mỏi, theo nguyện vọng của người dân.