Dịch bệnh- há dễ coi thường

Đúng là “chống dịch như chống giặc” thật. Nửa đêm, khuya sớm gì cũng phải trực ban, tác chiến. Tui đơn cử cho ông nghe cái tin lúc 22 giờ 31 phút ngày 17.3.2020 từ Bộ Y tế...