Thêm một “kỳ tích” trên núi Bà Đen

Dữ hôn, nửa tháng trời, từ cuối tháng Chạp năm ngoái, đến “ngày mùng cuối cùng” tháng Giêng năm nay mới gặp lại ông. Mà nếu ông không kéo cái khẩu trang xuống dưới cằm để nhấp ngụm cà phê, tui cũng đố có nhìn ra ông. Có du xuân chốn nào không mà lâu gặp quá vậy?