Nguồn cơn cuộc sống hôm nay

Tuần đầu tháng Mười, trong cuộc họp mặt các thế hệ làm báo tỉnh nhà, một đồng nghiệp trẻ ngồi cạnh bên kề tai hỏi Bàn Dân: