Trò câu view kiếm bạc lẻ

Trò tiểu nhân thôi, ở bên bển, hai ông Ðỗ Nam Trung với Bảy Ðen lớn tuổi vậy thì cho là “cống hiến hết mình” cho xứ Cờ Hoa, còn lãnh đạo Việt Nam thì cho là “tham quyền cố vị”. Thông cảm đi, Covid-19 tràn lan, làm ăn khó khăn, lên mạng câu view kiếm mấy đồng bạc lẻ.