Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là…

Chào ông bạn đọc thích phỏng vấn người làm báo! Chủ nhật này có gì vui mà ông ngồi chờ sẵn, vừa thấy Bàn Dân bước vào quán đã cười toe, mời ngồi chung bàn cà phê vậy?