Một “hoa giáp” đến bờ vinh quang

Chào ông bạn già, mới đó mà một năm nữa sắp trôi qua, chỉ còn mấy tuần nữa là đến Tết Tân Sửu rồi ông hả.