VIỆT NAM XỬ LÝ DỊCH COVID-19 RẤT QUY CỦ

Trải nghiệm ở khu cách ly đã dạy cho tôi rằng mối đe doạ từ dịch bệnh là rất thật. Hiện tại, tôi phải ở lại đây để bảo vệ sự an toàn của người khác.