Chặn máy điện thoại di động 2G không hợp chuẩn từ ngày 1/3/2024

Thưa quý vị và các bạn! Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) vừa ra thông báo về việc triển khai giải pháp ngăn chặn máy điện thoại di động 2G không được chứng nhận hợp quy mới kết nối vào mạng viễn thông di động tại Việt Nam.

BTNO