Sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống

Trong phiên làm việc chiều ngày 16.10, đồng chí Phạm Hùng Thái-Phó Bí thư Tỉnh ủy thay mặt Ðoàn Chủ tịch thông qua dự thảo Nghị quyết Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Báo Tây Ninh lược ghi một số nội dung chính như sau: