Thi công hệ thống thoát nước chưa bảo đảm an toàn giao thông

Trong quá trình thi công, công tác bảo đảm an toàn giao thông, vệ sinh môi trường chưa được thực hiện tốt, khiến việc đi lại và sinh hoạt của người dân gặp không ít khó khăn.