Doanh nghiệp nỗ lực phòng, chống dịch virus Corona trong công nhân ở các khu công nghiệp

Do quá trình tổ chức thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh tại các KCN được triển khai nghiêm túc và khá bài bản nên đến thời điểm hiện tại, đa phần công nhân lao động tại các KCN có ý thức cao trong phòng, chống dịch bệnh Corona.