Hội thi Giống gà ta thả vườn tỉnh Tây Ninh

Hội thi là nơi nông dân giao lưu, trao đổi học tập kinh nghiệm, qua đó thúc đẩy phong trào chăn nuôi gà ta thả vườn...