Trái ngọt trên đất phèn

Với quyết tâm bắt vùng đất phèn sinh sôi quả ngọt, ông Nguyễn Văn Sáu đã từng bước phục hoá vùng đất này, bắt đất phèn chua quanh năm sinh sôi những quả ngọt.