Những người mở đường

Anh Ngô Trần Ngọc Quốc - Giám đốc Công ty vận tải Trần Quốc cho biết, dù đang là chủ doanh nghiệp chuyên lĩnh vực vận tải hàng hoá, nhưng đứng trước xu hướng phát triển chung của tỉnh, nhất là chủ trương phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, anh lại muốn thử sức mình.