Nghiêm cấm khai thác thủy sản trong thời gian thả cá giống vào hồ Dầu Tiếng

Từ ngày 25-28.10.2021, Chi cục Chăn nuôi và Thú y thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông phối hợp các đơn vị có liên quan thả cá giống vào hồ Dầu Tiếng, nhằm tái tạo, phục hồi nguồn lợi thủy sản; bảo vệ môi trường nước; tăng thu nhập cho người dân khai thác thủy sản.