Cảnh báo bất lợi về môi trường đối với các hộ dân nuôi cá lồng, bè trên sông Vàm Cỏ Đông

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có văn bản cảnh báo bất lợi về môi trường đối với các hộ dân nuôi cá lồng, bè trên sông Vàm Cỏ Đông.