Hiệu quả từ áp dụng VietGAP trong nông nghiệp

Đến nay, có 20 hồ sơ đăng ký chính sách hỗ trợ việc áp dụng VietGAP thuộc lĩnh vực trồng trọt năm 2022 từ UBND các huyện, thị xã, thành phố trên các loại cây trồng như: mãng cầu, dứa, nhãn, bưởi, mít, sầu riêng, chanh, lúa... với tổng diện tích gần 300 ha.