Ronaldo ủng hộ tiền chống Covid-19

Cristiano Ronaldo cùng người đại diện Jorge Mendes tài trợ ba đơn vị chống dịch đặc biệt trị giá một triệu USD tại quê nhà.