HC vàng Olympic làm cảnh sát

Saul Craviotto trở lại làm cảnh sát, nghề anh theo đuổi trước khi làm VĐV chuyên nghiệp, trong bối cảnh Covid-19 lan rộng.