1022 Tây Ninh: Bạn phản ánh-chúng tôi xử lý

Toàn bộ những phản ánh của người dân sẽ được phản hồi nhanh bằng tin nhắn SMS và được chuyển đến cơ quan, đơn vị phụ trách để xử lý. Người dân có thể theo dõi quá trình xử lý phản ánh và đánh giá kết quả xử lý.