Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Tây Ninh lần thứ III

Với chủ đề “Các dân tộc đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển”, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Tây Ninh lần thứ III - năm 2019 diễn ra vào sáng 22.11 đã đánh giá kết quả thực hiện công tác dân tộc thời gian qua và thống nhất định hướng, mục tiêu cụ thể cho giai đoạn tới.