Các chính đảng và truyền thông quốc tế quan tâm tới Đại hội XIII của Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 25/1 đến 2/2/2021. Nhiều chính đảng và cơ quan truyền thông trên thế giới đã bày tỏ sự quan tâm đến sự kiện quan trọng này của Việt Nam.