Tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đến nay, 100% các Chi, Đảng bộ bộ phận và Đảng bộ cơ sở của Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020–2025.