Trung tướng Trần Hoài Trung tái đắc cử Bí thư Đảng uỷ Quân khu 7

Trung tướng Trần Hoài Trung, Chính uỷ Quân khu, Bí thư Đảng uỷ Quân khu 7, nhiệm kỳ 2015 – 2020 tái đắc cử Bí thư Đảng uỷ Quân khu 7, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Trung tướng Võ Minh Lương, Tư lệnh Quân khu 7 tái đắc cử Phó Bí thư Đảng uỷ Quân khu 7, nhiệm kỳ 2020 – 2025.