Cấp uỷ đương nhiệm giới thiệu 54 đồng chí

Đồng chí Nguyễn Thị Yến Mai- Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ cho biết, dự kiến Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh khoá XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 49 đồng chí - giảm 2 đồng chí, tỷ lệ 3,92% so với nhiệm kỳ 2015 – 2020.