Thời khắc tươi đẹp - hồi ức về sự sống và cái chết

Thời khắc tươi đẹp là một tác phẩm ý nghĩa, một nỗi suy tư xé lòng về cuộc sống. Đồng thời nhắn nhủ chúng ta phải biết trân trọng những phút giây khi còn sống, cũng như biết nắm lấy những khoảnh khắc đẹp trong đời.