Đọc “X6 điệp viên hoàn hảo” -nhớ Phạm Xuân Ẩn

Trong những ngày tháng Tám lịch sử, tôi được đọc cuốn sách "X6 Điệp viên hoàn hảo" do ông Larry Berrman, nhà sử học, giáo sư danh dự tại Đại học California, hiện là Trưởng khoa Đào tạo nhân tài ưu tú Trường quốc gia Georgia thực hiện. Đây là một tài liệu rất cần thiết để hiểu thêm về cuộc đời ngoại hạng của một điệp viên Việt Nam đã làm cho chính kẻ thù phải vị nể- tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn. Rõ ràng cuốn sách đã tạo nên một sức hút đặc biệt với nhiều đối tượng độc giả. Sách in bìa cứng đẹp, dày trên 390 trang, tập hợp nhiều hình ảnh tư liệu quý do NXB Hồng Đức xuất bản vào quý IV-2019.