Hành trình “gieo mầm” văn hoá đọc

Với phương châm “Nâng cao hiệu quả phục vụ lưu động cả về số lượng lẫn chất lượng”, các buổi phục vụ sách lưu động luôn được viên chức Thư viện chuẩn bị kỹ lưỡng từ khâu chọn sách, bài trí sách đẹp mắt và lựa chọn vị trí phục vụ thoáng mát để tăng thêm hứng thú đọc sách cho các em.