Chia sẻ:

Lao động trẻ em–Những vấn đề cần quan tâm

Pháp luật 14-06-2021

Theo Báo cáo Điều tra Quốc gia về Lao động trẻ em lần thứ hai của Việt Nam  vừa được công bố vào ngày 18 tháng 12/2020, xác định có khoảng 5,3% người chưa thành niên trong độ tuổi từ 5 đến 17 là LĐTE.

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI