Chia sẻ:

Myanmar đưa thời hạn thực thi Đồng thuận 5 điểm với ASEAN

Thế giới 04-08-2022

Chủ tịch Hội đồng Điều hành Nhà nước Myanmar, Thống tướng Min Oong H-leng cam kết sẽ thực thi trong năm nay một số điểm trong Đồng thuận 5 điểm của ASEAN về tình hình Myanmar nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở nước này.

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI