Chia sẻ:

Ðẩy nhanh tiến độ đền bù, sớm đưa công trình Nâng cấp mở rộng đường Ðất Sét - Bến Củi và đường 782-784 về đích

Kinh tế 29-09-2020

Dự án nâng cấp mở rộng đường Ðất Sét - Bến Củi và dự án nâng cấp mở rộng đường 782 -784 được UBND tỉnh Tây Ninh xác định là công trình giao thông trọng điểm của tỉnh. Ðây là hai trục giao thông quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong tương lai.

Thế Nhân-Bảo Linh

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI