[Trực tiếp] Chủ tịch Quốc hội chủ trì Hội nghị toàn quốc về công tác của Hội đồng nhân dân

Thời sự 25-03-2024

Chiều 25.3, chương trình Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024 tiếp tục diễn ra. Một trong những mục tiêu quan trọng của Hội nghị là "Đề xuất các giải pháp góp phần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương".

Nguồn Truyền hình Quốc hội