[Trực tiếp] Khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV

Thời sự 04-01-2022

Khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Nguồn VTC Now