[Trực tiếp] Khai mạc kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thời sự 20-05-2024

Ngày 20.5, thực hiện quy định của Hiến pháp và Luật Tổ chức Quốc hội, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Nguồn Truyền hình Quốc hội