Chia sẻ:

[Trực tiếp] Phiên Bế mạc Kỳ họp lần Thứ nhất HĐND tỉnh Tây Ninh, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Thời sự 01-07-2021

Trực tiếp Phiên Bế mạc Kỳ họp lần Thứ nhất HĐND tỉnh Tây Ninh, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Nguồn TTV11

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI