[Trực tiếp] Quốc hội bầu Chủ tịch Nước

Thời sự 22-05-2024

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV, sáng 22/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch Nước. Sau khi Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Nước, tân Chủ tịch Nước tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

Nguồn Truyền hình Quốc hội Việt Nam