[TRỰC TIẾP] Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Giá (sửa đổi) | Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Thời sự 23-05-2023

[TRỰC TIẾP] Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Giá (sửa đổi).

Nguồn Truyền hình Quốc hội Việt Nam