[Trực tiếp] Quốc hội thảo luận việc thực hiện Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội

Thời sự 25-05-2024

Sáng 25.5, Quốc hội thảo luận ở hội trường về Báo cáo của Đoàn Giám sát và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023”.

Nguồn Truyền hình Quốc hội Việt Nam