Chia sẻ:

[Video] ĐBQH tiếp xúc doanh nghiệp trong tỉnh trước kỳ họp Quốc hội thứ 6

Chính trị 07-10-2018
Ông Huỳnh Thanh Phương cho biết, kỳ họp thứ 6 sẽ xem xét thông qua 9 dự án Luật, cho ý kiến 6 dự án Luật; xem xét các báo cáo đánh giá về kết quả 3 năm triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội...

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI