[Video] Tổng kết và trao giải Hội thi sáng tạo KHKT tỉnh Tây Ninh lần 10

Ban tổ chức hội thi đã trao giải cho 5 tác giả của 2 giải pháp đạt giải nhì, 16 giải pháp của 26 tác giả, đồng tác giả đạt giải ba và 20 giải pháp của 31 tác giả đạt giải khuyến khích (Hội thi không có giải nhất).