10 năm qua đã tìm kiếm, quy tập được 19.357 hài cốt liệt sỹ

Thời sự 02-04-2023

Sáng nay, tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp giữa Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ (gọi tắt là Ban chỉ đạo 515) với hội Cựu chiến binh Việt Nam giai đoạn 2017-2022.

BTNO