10 tiêu chí truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa

Kinh tế 11-04-2024

Theo quy định mới của Bộ KH&CN về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa có hiệu lực từ ngày 1/6 tới, các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh, dịch vụ thực hiện truy xuất nguồn gốc hàng hóa được yêu cầu khi xây dựng dữ liệu phải đảm bảo tối thiểu 10 thông tin: Tên sản phẩm, hàng hóa; hình ảnh sản phẩm, hàng hóa; tên đơn vị sản xuất, kinh doanh; địa chỉ đơn vị sản xuất, kinh doanh.

BTNO