3 dự án hạ tầng giao thông hứa hẹn tạo đột phá cho bộ mặt đô thị thành phố Tây Ninh

Kinh tế 12-05-2024

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành giao thông tỉnh (Ban quản lý) cho biết, trong năm 2024, đơn vị này tiến hành chuẩn bị công tác triển khai nhiều dự án về hạ tầng giao thông trong tỉnh. 

Tấn Hưng – Khánh Duy