3 TP của Việt Nam nhận giải thưởng du lịch Đông Nam Á

Kinh tế 16-01-2022

3 thành phố của Việt Nam vừa vinh dự nhận được nhận giải  thưởng 'Thành phố Du lịch sạch' tại Diễn đàn Du lịch Đông Nam Á - ATF 2022. 3 thành phố nhận giải thưởng của Việt Nam gồm Đà Lạt, Hạ Long (Quảng Ninh), Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu).

BTNO