350 đơn tố cáo liên quan bán bảo hiểm qua ngân hàng

Pháp luật 09-05-2023

Bộ Tài chính cho biết trong thời gian qua, sau khi nhận được các thông tin và đơn thư phản ánh, khiếu nại của người dân, bộ đã thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận và xử lý các thông tin phản ánh liên quan đến bán sản phẩm bảo hiểm qua tổ chức tín dụng. 

BTNO