4 Luật (sửa đổi) dự kiến có hiệu lực từ 1/8

Pháp luật 30-05-2024

Ba luật Đất đai, Nhà ở và Kinh doanh bất động sản và Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/8, thay vì tháng 7 như kế hoạch tại Nghị quyết của Chính phủ. Thông tin này nêu tại công điện ngày 26/5 của Chính phủ, do Phó thủ tướng Trần Hồng Hà ký, gửi Chủ tịch UBND, HĐND các tỉnh, thành phố.

BTNO