40% ca lao trong cộng đồng chưa được phát hiện

Theo Bộ Y tế, bệnh lao tại Việt Nam vẫn đang phức tạp. Năm 2022, cả nước có thêm 172.000 người mới mắc lao và khoảng 13.000 người tử vong, đứng thứ 11 trong 30 nước có số người bị bệnh lao. Trong đó, 40% ca bệnh chưa được phát hiện.

BTNO