41 năm phát triển hệ thống kênh thuỷ lợi Tây Ninh: Tự hào đội ngũ thanh niên xung phong huyện Hoà Thành

Kinh tế 30-04-2022

Những ngày cuối tháng Tư, người dân Tây Ninh, cựu cán bộ Đoàn, cựu đội viên Thanh niên xung phong, cựu cán bộ thuỷ lợi tỉnh Tây Ninh bồi hồi nhớ lại ngày 29.4.1981-ngày Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Huỳnh Tấn Phát cuốc nhát cuốc “lịch sử”, mở đầu cho công cuộc xây dựng hệ thống kênh thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, nhằm đưa nước hồ Dầu Tiếng về phục vụ cho nông dân phát triển sản xuất.

 

Tấn Hưng–Khánh Duy