6 quốc gia và vùng lãnh thổ đồng ý nối lại đường bay

Thế giới 10-01-2022

Hiện đã có đã có 6 quốc gia và vùng lãnh thổ thống nhất kế hoạch nối lại đường bay với Việt Nam, gồm: Hoa Kỳ, Nhật Bản, Singapore, Campuchia, Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc). 

BTNO