Chia sẻ:

6 tháng đầu năm 2021: Kinh tế Tây Ninh tăng trưởng khá

Chính trị 01-07-2021

Chiều 30.6, Kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh Tây Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục chương trình làm việc.

Nhật Quang

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI