6 tháng đầu năm 2022: Kinh tế Tây Ninh tăng trưởng 5,2%

Kinh tế 25-06-2022

Chiều 23.6, ông Nguyễn Thanh Ngọc- Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch Dương Văn Thắng, Võ Đức Trong, Trần Văn Chiến đồng chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 6.2022, cho ý kiến các nội dung tình hình phát triển kinh tế xã hội, đầu tư công, ngân sách Nhà nước tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; Dự thảo báo cáo về cơ chế đặc thù thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh và chuyên đề liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Vũ Nguyệt