7 tỉ đô la xây dựng tuyến đường sắt TPHCM – Cần Thơ

Kinh tế 21-09-2023

Bộ Giao thông Vận tải cho biết, bộ sẽ hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi để trình cấp có thẩm quyền trong năm 2025 nhằm làm cơ sở huy động nguồn lực triển khai đầu tư trước năm 2030. 

BTNO