7 trường đại học đạt chuẩn quốc tế

Giáo dục 27-03-2022

Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và đào tạo) vừa công bố danh sách các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng, các chương trình đào tạo được kiểm định và được đánh giá, công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng trong nước và quốc tế.  

BTNO