8 mẫu hợp đồng kinh doanh bất động sản thực hiện từ năm 2022

Xã hội 22-01-2022

Từ 01.3, Nghị định 02 của Chính phủ sẽ có hiệu lực, quy định 8 mẫu hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê bất động sản phải theo.

BTNO